A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI - Móricz Zsigmond Általános Iskolája, Hetényegyháza
 • Üdvözöljük Önöket a Móricz Zsigmond Általános Iskola honlapján!
 • „Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm,
  mint valakit megtanítani valamire,
  amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem”
  /Móricz Zsigmond/

   

  Kedves Látogató!

  Nagyon sok szeretettel köszöntöm megújult honlapunkon. Engedje meg, hogy pár mondattal bemutassam iskolánkat. Iskolánkat a múlt század elején 1903-ban alapították. 114 éve alapított iskolánkban, sokoldalúan képzett, gyermekszerető pedagógusok, tágas, ideális tanulóhelyet biztosító tantermek várják a tanulókat. A város nyüzsgésétől távol, de még könnyen elérhető távolságban, zöld övezeti területen helyezkedik el iskolánk. Az itt tanuló gyermekek, nyugodt, csendes, kulturált környezetben ismerkedhetnek a tudományokkal. Iskolánkban jelenleg 378 gyermek tanul, 20 tanulócsoportban.
  Különböző módszerekkel és formában adunk segítséget az egyéni fejlődéshez. Alsó tagozaton fontosnak tartjuk az alapkészségek kialakítását és az önálló tanulási képességek fejlesztését, melyet a felső tagozaton tanulási módszerek tanításával egészítünk ki. Nagy hangsúlyt fektetünk az oktatás mellett a nevelésre is. Önismereti tréninggel, drámapedagógiával, konfliktuskezelés tanításával fejlesztjük tanulóink személyiségét. Alsóban heti egy órában egészségtan tantárgy keretében, felsőben életvitel órákon kiemelten kezeljük az egészséges életmódra nevelést. Elkötelezettek vagyunk a környezeti nevelés iránt. 2012 óta ÖKOISKOLA címmel rendelkezünk, melyet további három évre 2016. január 1-től meghosszabbítottak. 2008. szeptember 1-től elindult iskolánk és a hetényegyházi óvoda között az óvoda-iskola program. Az egész napos iskola adta lehetőségek utat nyitottak számunkra, hogy első osztálytól kezdődően idegen nyelvet – angolt vagy németet – vagy számítástechnikát tanulhassanak diákjaink.
   A szabadidő hasznos eltöltésére klubnapközit, kézműves foglalkozásokat, színház- és könyvtárlátogatásokat szervezünk. Csoportbontásban angol, német nyelvet és informatikát oktatunk 4. osztálytól. Több éve a Líra művészeti iskola működik intézményünkben zeneművészeti tanszakokkal. Technikailag jól felszerelt intézményünk: tornacsarnok, saját sportpálya, iskolakönyvtár, modernizált tantermek (korszerű szemléltető eszközök, projektor, laptopok, digitális táblák). Az oktató-nevelő munkát közvetlenül segíti az internetes kapcsolattal rendelkező három számítástechnika terem, korszerű természettudományi előadó, kiscsoportos fejlesztőpedagógiai szaktanterem, angol és német nyelvi terem.
  Tanórán kívül szervezünk mozgáskedvelőknek kosárlabdát, atlétikát, focit, tömegsportot. Ingyenes szakkörként működnek: angol, német, számítástechnika szakkör, felvételi előkészítő magyarból, matematikából, énekkar, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók számára korrepetálás.

 • Testvériskolai kapcsolatot alakítottunk ki a Friedrich Schiller Általános Iskolával Marosvásárhelyen. Kitűnő kapcsolatot alakítottunk ki a hetényegyházi Művelődési Házzal. Gyermekeink itt tekinthetik meg a különböző kulturális műsorokat és az Állami Zeneiskola előadásait, valamint részesei lehetnek iparművészek vezette foglalkozásoknak. Rendszeresen szervezünk túrákat, kirándulásokat, táborokat az ország különböző pontjaira.
  Alapítványaink: Kecskemét Móricz Zsigmond Iskoláért Alapítvány, Hetényegyházi Iskolaétkeztetési Alapítvány

  Köszönöm megtisztelő figyelmüket iskolánk iránt: Ágoston Gábor tagintézmény-vezető • EBÉD BEFIZETÉS


  2018. február 13. (kedd) - 15.00-17.00 óra
  2018. február 14. (szerda) - 08.00-13.00 óra

 • PÓTBEFIZETÉS

  2018. február 15. (csütörtök) - 15.00-17.00 óra


 • TISZTELT SZÜLŐK!

  Étkezési ügyintézés:
  Vargáné Kelemen Györgyi
  Telefon: +36 20 951 0964
  hétfőtől-péntekig
  (ebédlemondás: 7:45 – 8:30 – ig)


icon 1
Móricz Zsigmond Általános Iskola,
H-6044 Kecskemét, Iskola u. 1.

icon 2
Tel-fax: +36 76 / 472-522

icon 3
http://www.moriczamk.hu

icon 2
moricz@kecskemeti-vasarhelyi.sulinet.hu


Intézményvezető: Szalayné Mónus Ildikó
Tagintézmény-vezető: Ágoston Gábor


Top